Smart riadenie osvetlenia pre smart mestá

Efektívny systém riadenia osvetlenia pre inteligentné mestá a obchodné a priemyselné budovy

Viac než 5 km

Stabilita na veľké vzdialenosti.

Integrácia

Bezproblémová integrácia Vašich svietidiel a našich modulov stmievania.

Stabilita

Vysoká presnosť merania spotrebovanej energie a detekcií nefunkčnosti.

Smart riadenie osvetlenia pre smart mestá

Scroll for more information

Názory zákazníkov

 • Koncom roku 2009 sme oslovili firmu Seak zo Slovenska. Výsledky navrhovaného riešenia sa zhodli s našimi predstavami efektívnej regulácie osvetlenia vonkajších a vnútorných priestorov spoločnosti Tesco, hlavne návratnosti investície ROI.“

  Vítězslav Mizera, MBA

  Energy Conservation Manager for Tesco Stores CZ and SK

 • Jedným z našich cieľov je znižovanie spotreby energií. Firma SEAK nám ukázala potenciál a to zvýšením efektívneho využívania VO za pomoci riadenia v širokom rozsahu možností ako i jednotlivých nadstavení podľa samostatných okruhov RVO s prihliadnutím na naše potreby. Použitie tohto systému, jeho variability pri minimálnych nákladoch na údržbu sa ukázalo ako správne rozhodnutie.

  Štefan Hanečák Dipl. Ing.

  Gebäudemanagement / Fabrikplanung

 • Efektívne riadenie verejného osvetlenia od firmy Seak využívame v našej obci od roku 2015. Hlavnou motiváciou bolo dosahovať úspory na viacerých úrovniach. Zníženie spotreby elektrickej energie, zníženie záťaže pre životné prostredie, ako aj nákladov na prevádzku verejného osvetlenia. Usporené peniaze sme mohli využiť na rekonštrukciu chodníkov a ciest v našej obci. Veľkou výhodou bolo, že pri inštalovaní riadiaceho systému sme nemuseli robiť žiadne výkopové práce. Využité bolo existujúce napájacie vedenie.

  Alexander Takács

  Starosta obce Ptrukša

 • TÜV SÜD Slovakia s.r.o. potvrdzuje, že organizácia SEAK s.r.o. zaviedla a používa systém manažérstva kvality a systém enviromentálneho manažérstva pre oblasť platnosti Vývoj, výroba elektronických riadiacich systémov pre verejné osvetlenie v osvetlenie v priemysle. Bolo preukázané, že manažerské systémy spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004. 

  TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

  EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004

Twitter aktuálne

 • Úspora energie

  Ušetrite nielen po zmene LED svietidiel 40%-70% energie pomocou automatizovaných programov inteligentného stmievania.

 • IoT platforma

  Okrem riadenia osvetlenia poskytujú Seak produkty aj konektivitu pre nabíjačky elektrických vozidiel a iné zariadenia IoT.

 • Vzdialené ovládanie

  Nastavte preddefinované harmonogramy stmievania, ľubovoľné úrovne intenzity osvetlenia jedným kliknutím.

 • Senzory

  Prispôsobte harmonogramy stmievania so senzormi intenzity a pohybu.

 • Jednoduchosť

  Pomocou nášho užívateľsky prívetivého softvéru získate prístup k riadeniu celého osvetlenia mesta a kompletný pohľad na vašu svetelnú infraštruktúru.

 • Meranie spotreby

  Presne viete, koľko peňazí míňate na osvetlenie.

 • Návratnosť investícií pre SMART mestá

  Ušetrite nielen po zmene LED svietidiel 40% energie pomocou automatizovaných programov inteligentného stmievania.

 • Životnosť

  Riadením osvetlenia predlžujete životnosť svojich svetelných telies.

 • Automatické notifikácie

  Prijímajte správy o chybách týkajúcich sa osvetlenia mesta prostredníctvom e-mailu alebo SMS. Odhaľte vandalizmus alebo nelegálny odber.