Vonkajšie osvetlenie

Technológia využíva existujúcu 230V napájaciu sieť na prenos riadiacich signálov.Oproti tradičnej sieťovej komunikácii založenej na LON, technológia SEAK kóduje informácie do siete zmenou amplitúdy jednej polvlny sínusovky pri sieťovej frekvencii 50Hz. To z nej robí výnimočnú metódu šírenia informácií na veľké vzdialenosti a obzvlášť pri rôznej kvalite elektrických vedení.

Unikátnosť nášho riešenia

  SEAK Powerline LON riešenie
Maximálna vzdialenosť napájacieho vedenia 5km+ bez opakovača Požadované opakovače každých 500m
Max. počet skupín na linku 255 na linku 127 na segment
HF filtre Nie Požadované
Procedure to check possibility to deploy Jednoduché Potrebné špeciálne merania
Možné rušenie el. vĺn Nie Pravdepodobné
Obojsmerná komunikácia Áno Áno
Šírka vlnového pásma 50bit/s 78kbit/s
Rozmery Veľmi dobré Nie tak dobré
CE certifikácia Áno Áno

SEAK Produkty

V prípade plne funkčného online riadenie osvetlenia v meste potrebujete mať v existujúcej sieti použité demodulátory (prijímače) v svietidlách a modulátory (vysielače) v elektrických rozvádzačoch.

Riadenie pouličného osvetlenia